skip to Main Content

Het Wereldwijde Netwerk van Genootschappen voor Internationaal Recht (Global Network of Societies for International Law) is in 2015 opgericht op initiatief van het Franse genootschap voor internationaal recht, na een eerste bijeenkomst van nationale en regionale genootschappen voor internationaal recht in Strasbourg. Het netwerk van genootschappen voor internationaal recht wil de betrekkingen tussen deze genootschappen bestendigen en hen in staat te stellen verder samen te werken voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis over het internationaal recht.

Een tweede bijeenkomst vond plaats in 2019 in Den Haag. Het Belgisch Genootschap heeft hieraan deelgenomen, onder meer via de organisatie van een workshop. Het programma van deze bijeenkomst vindt u hieronder.

De volgende bijeenkomst zal op 23 en 24 maart 2023 in Lima worden gehouden.

Back To Top