skip to Main Content

Prijs van het BGIR

Het Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht kent jaarlijks een prijs toe ter bevordering van de studie van het internationaal publiekrecht. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 euro en een aanbeveling voor publicatie in het Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht.

Laureaten

2022 Maximilien Storme, “Edouard Descamps – Belgisch apostel van vrede door het recht”

2021 Clara Van Thillo, « The Rape of the Rohingya: Road towards Gender Justice? »

2020 Héléna Placentino, “Dans quelle mesure l’UE peut-elle conclure des accords commerciaux incluant des territoires occupés ? Réflexion sur la jurisprudence de la CJUE relative au Sahara occidental et les nouveaux accords UE-Maroc”

2018 Odile Dua, “Arms supply to Saudi Arabia: a possible implementation of Belgium’s state responsibility?”, B.T.I.R., 2019/1-2, pp. 531-549.

2017 Charlotte Renglet, « La politique foncière israélienne dans le désert du Néguev : une violation du droit à la terre du peuple autochtone bédouin ? », B.T.I.R. 2016(1), 323-354.

Back To Top