skip to Main Content

Het Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht werd in april 1977 opgericht als een internationale vereniging zonder winstoogmerk.

Volgens haar statuten heeft het Genootschap tot doel om “in een geest van wetenschappelijke objectiviteit, bij te dragen tot de vooruitgang van het internationaal recht en een permanent contact te onderhouden tussen allen die in België en in het buitenland belangstelling voor deze rechtstak betonen.”.

Het Genootschap telt momenteel meer dan 70, zowel Belgische als buitenlandse, leden. Onze leden zijn hoogleraar, onderzoeker, doctorandus of practicus, actief – in België of in het buitenland – op het gebied van het internationaal publiek- of privaatrecht. Het Genootschap wil zich verder openstellen voor nieuwe leden, in het bijzonder jonge onderzoekers die verbonden zijn aan een Belgische universiteit. In het kader daarvan werd in februari 2020 een ‘Belgian Network of Junior Researchers in International Law‘ opgericht onder de vleugels van het Genootschap.

Naast de publicatie van het Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht (RBDI/BTIR), omvatten de activiteiten van het Genootschap het organiseren van conferenties, gezamenlijke seminaries (met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken), colloquia en het deelnemen aan de vergaderingen van het Wereldwijde Netwerk van Genootschappen voor Internationaal Recht. Het Genootschap kent ook jaarlijks een prijs toe voor verdienstelijk onderzoek van een master- of LL.M. student aan een Belgische universiteit.

Back To Top