skip to Main Content

Hoe kan ik lid worden van het Genootschap?

VOORWAARDEN

Belgische of buitenlands natuurlijke personen of rechtspersonen die een specialisatie op het vlak van het internationaal recht kunnen aantonen, kunnen volwaardig lid worden.

PROCEDURE

Lidmaatschapsverzoeken, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen via onderstaand formulier bij de Secretaris-generaal ingediend worden.

De Secretaris-generaal zal de aanvraag doorsturen naar de leden van de Raad van Bestuur.

De aanvraag wordt geacht te zijn aanvaard indien geen lid van de Raad van Bestuur bezwaar maakt binnen 10 dagen na toezending door de Secretaris-generaal.

De Secretaris-generaal brengt de aanvrager op de hoogte van zijn/haar toelating en nodigt hem/haar uit de lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar te betalen.

LIDGELD

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 20 EUR voor leden jonger dan 30 jaar en 40 EUR voor leden vanaf 30 jaar. Leden genieten korting op betalende evenementen die door het Genootschap worden georganiseerd. Een bijdrage van 500 EUR geeft recht op het levenslang lidmaatschap van het Genootschap.

Lidmaatschapsverzoek

Séparée par une virgule

CAPTCHA afbeelding

Dit helpt ons om spam te vermijden, dank u.

Back To Top