skip to Main Content

Elk jaar organiseert het Genootschap een gezamenlijk seminarie met de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken – het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het seminarie staat in principe enkel open voor ambtenaren van de FOD (of andere overheidsdiensten) en leden van het Genootschap. Het thema van het seminarie wordt in overleg met de FOD vastgesteld, afhankelijk van actuele internationaalrechtelijke topics en de bijzondere belangstelling die de diensten van de FOD in het kader van hun werkzaamheden voor een bepaald onderwerp kunnen hebben.

Het programma van de meest recente gezamenlijke seminaries vindt u hieronder.

12 oktober 2023
Zeespiegelstijging en internationaal recht
29 maart 2022
Non-Combatant Evacuation Operations
3 maart 2021
The Extraterritoriality of Secondary Sanctions
13 december 2019
Verdragen en niet-juridische akkoorden in internationaal recht en in de Belgische praktijk
19 december 2018
Consulaire bijstand in de praktijk
23 november 2017
Het statuut en de immuniteiten van de leden van bijzondere zendingen bij staten en internationale organisaties
Back To Top