skip to Main Content

Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht

Het Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht (BTIR) is een internationaal gekend wetenschappelijk tijdschrift, dat tweemaal per jaar wordt uitgegeven onder de auspiciën van het Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht. Het Tijdschrift bevat Engels-, Frans- en Nederlandstalige studies over onderwerpen die betrekking hebben op het internationaal publiekrecht in de ruime zin van het woord, met inbegrip van het recht van de Europese Unie, en, in mindere mate, het internationaal privaatrecht. De door het Tijdschrift gepubliceerde studies worden occasioneel gebundeld in een ‘special issue’ over een bepaald thema.

Back To Top